Stikkordarkiv: Sunnmøre

350 samtaler og flere kurs i året

Fermate Sunnmøre har siden starten 1.11.2011 årlig hatt mellom 300- 350 samtaler.
Iris Vartdal Clausen og Anne Line Dahl Jerstad har samtaler med kvinner og menn fra hele Sunnmøre og Romsdal. Vi gir et bredt tilbud for enkeltpersoner, par og familier, har faglig veiledning for studenter og andre, samt holder ulike kurs. Alle blir møtt med respekt og lydhørhet uavhengig av livssyn. Temaene i samtalene handler ofte om relasjoner som tærer på oss, livserfaringer som har blitt en belastning i hverdagen, ulike former for overgrep og traumer som har satt spor, ensomhet, hvordan håndtere vendepunkt og kriser i livet og hvor er Gud når jeg trenger Han som mest? Mange lengter etter noen å betro seg til. Vi har taushetsplikt og ønsker å gi et trygt og faglig solid tilbud til alle. Her får du raskt hjelp uten henvisning, vi kan gi støtte til studenter og dem som strever økonomisk.
Iris V. Clausen og Anne Line D. Jerstad
 
Iris Vartdal Clausen er sykepleier med viderutdanning
innen pastoral klinisk samtale og internasjonalt studie i forhold til overgrepsproblematikk.   Anne Line Dahl Jerstad er familieterapeut og gestaltveileder med videreutdanning innen barne og ungdomsspsykiatri, pedagogikk og kommunikasjon og kristendom/religion. Til sammen utgjør Iris og Anne Line et lederteam og er sjelesørgere i henholdsvis 40% og 20% stilling. I tillegg blir kurs og diverse arbeid utført som frivillig arbeid.

Fermate Sunnmøre er et samarbeidsprosjekt mellom Normisjon region Møre og Sunnmøre Indremisjon. Fermate Sunnmøre tilhører et nettverk av flere Fermate kontor i Norge. Det ble for sju år siden startet i Oslo med utspring fra Høgskolen Diakonova og Normisjon.

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og DNK bekjennelsesskrifter”.

Fermate Sunnmøre  ressurssenter er en idealistisk virksomhet, uten offentlig støtte og er avhengig av frivillige gaver og støtte.