Kurs og Temadager

KURS OG TEMADAGER VI KAN TILBY:

  • «Ta vare på deg selv og andre» – med tema rundt troshistorie, sorg og sjelesorg, følelser og kommunikasjon, skyld, skam og tilgivelse, vandring med hvilepuls.  Vi kan tilby kurset som helhet eller som enkelttema.
  • «Å være leder – tillit, makt og ansvar». Med fokus på lederrollen.  Å  forebygge overgrep og krenkelser.
  • «Den gode samtalen» – 3 kursbolker som gir praktisk hjelp og undervisning om hvordan en kan bli en bedre samtalepartner. Kurset kan kjøres fredag/lørdag eller som 3 enkeltstående kurskvelder.
  • «Konflikt og kommunikasjon» –  kurset tar for hva seg hva konflikt er og hvorfor de oppstår. Videre om konflikthåndtering og hvordan kommunisere for å dempe konflikt.
  • «Medvandring» – hva er medvandring, hvordan kan jeg finne en god medvandrer, og hva skal til for at jeg kan være en medvandrer for andre. Kurset tar for seg ulike praktiske og konkrete råd om medvandring. Og fører oss inn i den åndelige tradisjonen bak, både fra Bibelen og spesielt fra den keltiske tradisjonen.