Fermate Sunnmøre 5 år

Fermate-Sunnmøre med tilbud om sjelesorg, veiledning og kurs har i disse dager holdt tjenesten i gang i 5 år. 

Det er med stor glede og takknemlighet vi kan se tilbake på disse årene.  Fermate har vist seg “liv laga” og mange har uttrykt at tilbudet kom i rett tid.

I sjelesorgen som omfatter omsorg for hele mennesket, henviser navnet Fermate (som betyr STOPP) til at det også kan komme tider i livet da man kan trenge et stopp, en pustepause, en tid for refleksjon og opprydning av ulike ting.Hvem som helst kan oppsøke Fermate, du trenger ingen henvisning.  Hvis sjelesørgerne ikke har kompetanse på det som blir etterspurt er de behjelpelige med å finne andre med den kompetansen som søkes.

Det har vært en jevn pågang på forespørsler om samtaler disse årene og det har vært minimal ventetid for de som søker samtalehjelp.  Antallet samtaler pr år har  ligget på mellom 200 og 300 samtaler.

Veldig mange mennesker stiller opp for Fermate-Sunnmøre, som er et stort dugnadssamarbeid.  Det blir gitt penger og ulike typer tjenester som trengs for å holde hjulene i gang. Tusen takk til alle som bidrar.

Takk også til alle som gir penger til hjertefondet vårt, en diakonal utstrakt hånd – penger som blir til støtte for de som av en eller annen årsak trenger samtaletilbudet men som ikke har råd til å betale hele samtaleprisen.

Fra nyttår i 2016 ble staben utvidet med en person.  I dag består sjelsørger-teamet av Anne Line Dahl Jerstad, Jan Løkkeborg og Iris Vartdal Clausen.