Bli støttespiller

Vil du bli støttespiller?

Fermate-Møre mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige og er avhengig av frivillige støttespillere. Derfor er vi svært takknemlig for ditt bidrag.

  1. Støtte senteret ved å gi pengegave til
    kontonummer 3910 66 17159
  2. Støtte til senteret gjennom fast givertjeneste «100 kroners-klubben» med skattefradrag,  kontakt daglig leder.
  3. Gave på VIPPS 576672 
  4. Gave til «Hjertekonto»    3910 66 16667                                                                                    støtte fra hjertekonto gis etter avtale med daglig leder til mennesker som på grunn av livssituasjon/økonomi ikke kan betale for samtaler.

Kontakt: Fermate-Møre tlf. 40076521, mail: post@fermate-more.no