Kategoriarkiv: Nyhet

350 samtaler og flere kurs i året

Fermate Sunnmøre har siden starten 1.11.2011 årlig hatt mellom 300- 350 samtaler.
Iris Vartdal Clausen og Anne Line Dahl Jerstad har samtaler med kvinner og menn fra hele Sunnmøre og Romsdal. Vi gir et bredt tilbud for enkeltpersoner, par og familier, har faglig veiledning for studenter og andre, samt holder ulike kurs. Alle blir møtt med respekt og lydhørhet uavhengig av livssyn. Temaene i samtalene handler ofte om relasjoner som tærer på oss, livserfaringer som har blitt en belastning i hverdagen, ulike former for overgrep og traumer som har satt spor, ensomhet, hvordan håndtere vendepunkt og kriser i livet og hvor er Gud når jeg trenger Han som mest? Mange lengter etter noen å betro seg til. Vi har taushetsplikt og ønsker å gi et trygt og faglig solid tilbud til alle. Her får du raskt hjelp uten henvisning, vi kan gi støtte til studenter og dem som strever økonomisk.
Iris V. Clausen og Anne Line D. Jerstad
 
Iris Vartdal Clausen er sykepleier med viderutdanning
innen pastoral klinisk samtale og internasjonalt studie i forhold til overgrepsproblematikk.   Anne Line Dahl Jerstad er familieterapeut og gestaltveileder med videreutdanning innen barne og ungdomsspsykiatri, pedagogikk og kommunikasjon og kristendom/religion. Til sammen utgjør Iris og Anne Line et lederteam og er sjelesørgere i henholdsvis 40% og 20% stilling. I tillegg blir kurs og diverse arbeid utført som frivillig arbeid.

Fermate Sunnmøre er et samarbeidsprosjekt mellom Normisjon region Møre og Sunnmøre Indremisjon. Fermate Sunnmøre tilhører et nettverk av flere Fermate kontor i Norge. Det ble for sju år siden startet i Oslo med utspring fra Høgskolen Diakonova og Normisjon.

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og DNK bekjennelsesskrifter”.

Fermate Sunnmøre  ressurssenter er en idealistisk virksomhet, uten offentlig støtte og er avhengig av frivillige gaver og støtte.

Fermate ønsker å styrke parforhold

Fermates samlivskurs omtalt i GLØD

 

Fermates satsing på å styrke parforhold blir lagt merke til i media.

Sist uke hadde GLØD – menighetsbladet for Ålesund og omland – som blir fulldistribuert til alle husstander – en større artikkel om samlivskurset som skal holdes i Ellingsøy kirke helga 8. -9. november.

Deretter ønsket NRK Møre og Romsdal å rette fokus på hvordan mobilbruk og nettbruk 24-7  stjeler tida i fra par og familier. De inviterte Fermates familieterapeut til å snakke om hvordan vi alle kan bli flinkere til å skjerme våre hyggelige stunder – hjemme og på tur – fra å være pålogget på smarttelefonene våre. Ønsket er at vi kan bli flinkere til å være tilstede her vi er og nå, i stedet for å stadig ta opp konkurransen med facebook, underholdning og andre fristende nettsider som kan bidra til at vi blir mer distrahert, mindre aktive i den gode samtalen og kan føre til en usunn distanse i samlivet og i familielivet.

 

Fullt hus på åpningsfest til Fermate Sunnmøre

-Vi håper Fermate Sunnmøre kan være et fyrtårn folk vil søke til når de ønsker å stake ut en ny kurs på livsseilasen, sier Iris Vartdal Clausen (t.h.) og Anne Line Dahl Jerstad.

Iris Vartdal Clausen tok med glede i mot en bit av den gedigne festkaka fra Karl Arne Austnes. Kaka på nær en meter vekket stor begeistring for de mange gjestene på åpningsfesten.

Styret i Fermate Sunnmøre gledet seg over å samle fullt hus av mennesker fra hele Sunnmøre og ulike sammenhenger til åpningsfesten 23. januar. Foran f.v. Synnøve Risan, Anne Line Dahl Jerstad, Iris Vartdal Clausen, bak f.v. Karl Arne Austnes, Sølve Hatlen, Geir Langen