Samtaler

Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet seelsorge som betyr omsorg for sjelen. Det omfatter alle sider av livet og det å være menneske.
Sjelesorgsamtalen er å gå et stykke livsvei sammen med ett eller flere mennesker der Guds Ord og hans vilje ligger under som et fundament.

Fermate-Møre ønsker å formidle tro, håp og kjærlighet til mennesker gjennom støttende omsorg og veiledning. Med veiledning tenker vi på en erfaringsorientert læringsprosess hvor den som søker samtale gis mulighet for å utvikle seg selv, vokse i selverkjennelse og styrkes i den kristne tro. Tyngdepunktet i veiledning ligger i brytningen mellom person, tjeneste og tro. Veiledning kan skje både i gruppe og individuelt.

Samtaler

  • En samtale på Fermate varer i 60 minutter.
  • For en samtale betaler du kr 500,- pr time. Parsamtale varer i 90 minutter: kr. 780,-.
  •  PARSJEKK: Innledende online spørreskjema besvares av paret hver for seg og to 90 minutters parsamtaler : pris for det hele er kr 3000,-
  • Studentpris: kr 380,- pr enkelttime.
  • Bedrifter og offentlige instanser egne satser.
  • Samtalen avtales på forhånd via telefon eller e-post.
  • Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt.

Personer som av forskjellige grunner ikke har økonomi til å betale for samtaler, kan kontakte Fermate for å søke støtte fra vår «hjertekonto» – som er midler gitt til formålet.

PAR-SJEKK Ta temperaturen på parforholdet og få ny inspirasjon

Hva er en parsjekk og hvordan foregår det?

En parsjekk gir innblikk i parforholdet sine styrker og de utfordringer som typisk vil oppstå når man lever tett sammen over tid. Formålet er å hjelpe par til å styrke og vedlikeholde parforholdet i tide og over tid

Par-sjekk er utviklet av Senter for familieutvikling i København og Aarhus Universitet. I Norge har Modum Bad alle rettigheter til Parsjekk-konseptet og sertifiserer veiledere som kan bruke dette.   Parsjekk består av et online spørreskjema som besvares av partene individuelt og blir etterfulgt av to 90 minutters parsamtaler hos veileder. Paret vil også få en skriftlig feed-back rapport som kan være et godt verktøy på veien videre sammen.

Leder og sjelesørger på Fermate-Møre, Iris Vartdal Clausen, er sertifisert til å holde Parsjekk.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.