Samtaler

Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet seelsorge som betyr omsorg for sjelen. Det omfatter alle sider av livet og det å være menneske.
Fermate-Møre ønsker å formidle tro, håp og kjærlighet til mennesker gjennom støttende omsorg og veiledning. Med veiledning tenker vi på en erfaringsorientert læringsprosess hvor den som søker samtale gis mulighet for å utvikle seg selv, vokse i selverkjennelse og styrkes i den kristne tro.

Samtaler og priser

En samtale på Fermate Møre varer i 60 minutter og koster 520,-

  • Parsamtaler varer i 90 minutter og koster 800,-
  • PARSJEKK: Innledende online spørreskjema samt to 90 minutters parsamtaler koster til sammen kr 3000,-
  • Studenter betaler 400,- pr. enkelttime.
  • Bedrifter og offentlige instanser egne satser.
  • Samtalene avtales på forhånd via telefon eller e-post.
  • Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt.

Personer som ønsker samtaler og har dårlig økonomi kan kontakte Fermate Møre ved daglig leder for å søke støtte fra «hjertekonto» som er midler gitt til formålet.

PAR-SJEKK Ta temperaturen på parforholdet og få ny inspirasjon

Hva er en parsjekk og hvordan foregår det?

En parsjekk gir innblikk i parforholdet sine styrker og de utfordringer som typisk vil oppstå når man lever tett sammen. Målet er å hjelpe par til å styrke og vedlikeholde parforholdet.

Par-sjekk er utviklet av Senter for familieutvikling i København og Aarhus Universitet. I Norge har Modum Bad alle rettigheter til Parsjekk-konseptet og sertifiserer veiledere som kan bruke dette.   Parsjekk består av et online spørreskjema som besvares av partene individuelt og blir etterfulgt av to 90 minutters parsamtaler hos veileder. Paret vil også få en skriftlig feed-back rapport som kan være et godt verktøy på veien videre sammen.

Leder og sjelesørger på Fermate Møre, Iris Vartdal Clausen, er sertifisert til å holde Parsjekk.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.