Om Oss Fermate-Møre

Eierskap  
Ressurssenterets eiere er Imf-Sunnmøre og Normisjon Region Møre. Foreninger, menigheter og organisasjoner kan inngå partneravtale.

Basis  
Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.

Verdier  
Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med mennesker.

Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom:

  • Nærhet til mennesker ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende.
  • Nærhet til Gud- ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn.
  • Nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet, ærlighet og sannhet.